Projectes de disseny i legalització d’instal·lacions

A Solveris proporcionem solucions tècniques i empresarials per a la instal·lació d'equips i sistemes en diversos àmbits, incloent-hi instal·lacions elèctriques, de protecció contra incendis, i d'energies renovables. Els nostres projectes inclouen diverses etapes clau:

 

  1. Estudi de les necessitats del client i de l’immoble.
  2. Elaboració del projecte tècnic detallat.
  3. Direcció, coordinació, execució i supervisió del projecte.
  4. Certificació tècnica d'activitat i visat necessari.
  5. Tramitació d'autoritzacions i comunicacions amb les administracions corresponents.

Instal·lacions elèctriques

Estem especialitzats en el disseny i legalització d’instal·lacions elèctriques per a l’interior d’habitatges, locals de pública concurrència, generació en baixa tensió, indústries i locals amb risc d’incendi i explosió, distribució en BT, temporals...

Instal·lacions de protecció contra incendis

Elaborem projectes de seguretat contra incendis que recullen plans i mesures dissenyades per prevenir, detectar i respondre a les emergències relacionades amb incendis en un entorn específic, com edificis, instal·lacions industrials o espais públics.

Energies renovables

A Solveris, ens encarreguem de l'elaboració de projectes tècnics per a la instal·lació i legalització de sistemes d'energia renovable, tant en l'àmbit privat com industrial. Treballem diverses tecnologies d’energia renovable com plaques solars fotovoltaiques, plaques solars per a energia solar tèrmica, biomassa i aerotèrmia.

 

Projectes de disseny i legalització d’instal·lacions