Auditories energètiques

Solveris t’ofereix una eina fonamental per a la gestió sostenible de recursos i la transició cap a un model energètic més eficient i respectuós amb el medi ambient.

 

Els nostres tècnics disposen del titol homologat d’Auditors Energètics en edificis i industries segons el RD 56/2016.

 

Les auditories energètiques són processos detallats d’avaluació i anàlisi del consum energètic d’un edifici, indústria o instal·lació, enfocats a identificar oportunitats d’estalvi energètic, millorar l’eficiència i reduir costos. Podem identificar els punts febles i avaluar les opcions per millorar-los, mitjançant inspeccions minucioses dels sistemes d’il·luminació, climatització, aïllament, equips i altres fonts de consum energètic, fent ús de tècniques com la termografia.

 

Auditories energètiques