Canvis de titularitat i transmissió de llicències

Assessorament i suport en els tràmits necessaris per transferir la propietat o titularitat d’una activitat o establiment, assegurant el compliment dels requisits legals i normatius seguint els següents passos:

 

  1. Estudi d'idoneïtat del local i l'activitat.
  2. Elaboració d’informe d’estat del local respecte l’activitat concedida.
  3. Tramitació de la documentació per fer la transmissió de la llicència davant de les administracions.

El procés segueix un tràmit estàndard que implica la transferència del titular mitjançant un document de cessió. Amb aquesta comunicació s’informa a l’autoritat pertinent del canvi i el nou titular assumeix els drets i obligacions associats a la llicència o comunicació prèvia.

Canvis de titularitat i transmissió de llicències