Project Manager

Com a “Project Manager” liderem i ens responsabilitzem de la correcta execució dels projectes exercint el control total del desenvolupament i l’execució amb uns estàndards de qualitat i seguretat òptims. Participem en obres d’edificació relacionades amb l’inici d’activitats industrials i empresarials, les quals requereixen el compliment normatiu segons la seva localització. També actuem en tot tipus d’edificis, rehabilitació, manteniment, restauració, etc. incloent les obres d’urbanització vinculades a l’edificació i obres civils urbanes.

 

Oferim el servei de claus en mà perquè no t’hagis de preocupar de res durant tot el procés des de la Due Dilligence inicial fins a l’obtenció de la llicència d’activitats final.

 

També ens especialitzem en la implementació i control de plans de manteniment, preventiu i correctiu, i gestió empresarial oferint un seguiment continu per assegurar la implementació efectiva dels plans i la seva adaptació a les necessitats canviants de l’empresa.

 

Project Manager